Polityka prywatności

Polityka prywatności

Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo odwiedzić naszą stronę internetową, jak również za zainteresowanie okazane naszej firmie.

 

Ochrona danych osobowych stanowi dla nas nie tylko obowiązek wynikający bezpośrednio z aktualnych przepisów prawa, ale jest również istotnym instrumentem służącym do zwiększenia przejrzystości w codziennym zarządzaniu Państwa danymi osobowymi. Ochrona Państwa danych osobowych (oznaczanych w dalszej części w formie skróconej „danymi”) jest dla nas jednym z najistotniejszych zagadnień. W dalszej części instrukcji uzyskają Państwo od nas wyczerpujące informacje na temat zagadnień, które Państwa dane zostają pozyskane w ramach wizyty na naszej stronie internetowej oraz korzystania z zamieszczonej na niej oferty naszej firmy, jak również w jaki sposób ww. dane są przez nas zarządzane / przetwarzane. Ponadto dowiedzą się Państwo, jakie dodatkowe środki bezpieczeństwa zostały powzięte z technicznego oraz organizacyjnego punktu widzenia.

 

Podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych dotyczących danych osobowych jest MEDIA Central Polska Sp. z o.o. prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w impressum.

 

Pozyskiwanie oraz przetwarzanie danych osobowych

Użytkowanie naszej strony internetowej w większości przypadków nie wymaga udostępniania danych osobowych. Niemniej jednak może być konieczne przetwarzanie pewnych danych kwalifikowanych częściowo jako dane osobowe. Poniżej zostały wyszczególnione sytuacje, dla których powyższy zapis znajduje odniesienie.

 

Wykorzystywanie danych w celach informacyjnych

W celu wyłącznie informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej zasadniczo nie jest konieczne udostępnianie danych osobowych.

W większości przypadku następuje pozyskanie i przetwarzanie jedynie tych danych, które zostaną automatycznie przesłane przez Państwa przeglądarkę internetową. Dotyczy to w szczególności:

- daty i godziny wywołania jednej z naszych stron internetowych

- rodzaju Państwa przeglądarki internetowej

- ustawień Państwa przeglądarki internetowej

- wykorzystywanego przez Państwa systemu operacyjnego

- ostatnio odwiedzonej przez Państwa strony internetowej

- ilości przesłanych danych oraz statusu dostępu do danych (dane przesłano, dane nie zostały odnalezione itd.), jak również

- Państwa adresu IP

 

Ww. dane są przez nas pobierane oraz przetwarzane wyłącznie w formie bezosobowej – zapis ten dotyczy przypadków wyłącznie informacyjnego odwiedzania naszych stron internetowych. Jest to niezbędne dla umożliwienia Państwu korzystania z naszych stron internetowych, w celu prowadzenia statystyk, jak również dla polepszenia naszej oferty internetowej. Państwa adres IP jest przez nas zapisywany wyłącznie w trakcie Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, analiza danych osobowych nie jest przez nas prowadzona.

 

Formularz kontaktowy

Umożliwiliśmy Państwu wygodne nawiązania kontaktu z naszą firmą za pośrednictwem dostępnego formularza kontaktowego. Zawarte w nim dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, ulica, kod pocztowy/miejscowość, państwo, numer telefonu), jak również treść Państwa wiadomości są przez nas przechowywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Niezwłocznie po zamknięciu wątku wszelkie pozyskane dane zostaną usunięte. Wyjątek stanowią sytuacje, dla których ustawodawca przewidział konieczność archiwizacji korespondencji e-mail (wiadomości e-mail są rozumiane jako rodzaj korespondencji handlowej) - pobrane dane będą wówczas przechowywane przez okres maksymalnie 10 lat.

 

Przekazywanie Państwa danych osobom trzecim może nastąpić wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 

Nawiązanie kontaktu z pracownikiem za pośrednictwem wiadomości e-mail

Umożliwiliśmy Państwu wygodne nawiązania kontaktu z naszą firmą za pośrednictwem wiadomości e-mail. Mogą Państwo wysłać swoją wiadomości na ogólny adres contact@media-central.pl lub na spersonalizowane adresy e-mail naszych pracowników. Zawarte w wiadomości e-mail dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, jak również sama treść  wiadomości) są przez nas przechowywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Niezwłocznie po zamknięciu wątku wszelkie pozyskane dane zostaną usunięte. Wyjątek stanowią sytuacje, dla których ustawodawca przewidział konieczność archiwizacji korespondencji e-mail (wiadomości e-mail są rozumiane jako rodzaj korespondencji handlowej) - pobrane dane będą wówczas przechowywane przez okres maksymalnie 10 lat.

 

Przekazywanie Państwa danych osobom trzecim może nastąpić wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 

Zwracamy uwagę, iż w przypadku korespondencji prowadzonej za pośrednictwem wiadomości e-mail nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej ochrony danych osobowych. Z powyższego względu, w przypadku przekazywania informacji o znacznym stopniu poufności, zalecamy korzystanie z usług pocztowych.

 

Formularz zamówieniowy

Wszelkie zamieszczone w formularzu zamówieniowym dane osobowe (imię, nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy/miejscowość, numer telefonu, adres e-mail lub nazwa firmy) będą przez naszą firmę przetwarzane i zapisywane wyłącznie w celu realizacji umowy (dostawy zamówionego przez Państwo studium). Zostaną one niezwłocznie usunięte w momencie, gdy nie będziemy już zobligowani do ich przechowywania przez obowiązujące przepisy prawa.

 

Zastosowanie „ciasteczek” (cookies)

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię ciasteczek. Ciasteczka stanowią małe pliki tekstowe, które w trakcie trwania Państwa wizyty na naszej stronie internetowej są przesyłane przez nasz serwer do Państwa przeglądarki i są w następstwie przechowywane na Państwa komputerze w celu przyszłego wykorzystania.

Nasze strony internetowe wykorzystują ciasteczka wyłącznie w następującym zakresie:

- „Transient Cookies” (chwilowe wykorzystanie)

- „Persistent Cookies“ (wykorzystanie przez ograniczony okres czasu)

- „Third-Party Cookies“ (wysyłane przez osoby trzecie)

- „Flash-Cookies“ (ciągłe wykorzystywanie)

 

„Transient Cookies” są automatycznie kasowane w chwili zamknięcia przeglądarki internetowej. Do tej grupy ciasteczek zaliczane są przede wszystkim „Session-Cookies” (ciasteczka pojedynczej sesji). Zapisują one tzw. numer identyfikacyjny sesji, dzięki którym możliwe jest przyporządkowanie różnorodnych zapytań Państwa przeglądarki internetowej do danej sesji korzystania ze strony internetowej. W tej sposób będzie możliwe rozpoznanie Państwa komputera, gdy klikniecie Państwo przycisk „wstecz” na stronie internetowej. „Session-Cookies” zostaną usunięte w momencie wylogowania ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki.

 

„Persistent Cookies“ zostają w sposób zautomatyzowany usuwane po upływie określonego okresu czasu. Czas ten może być uzależniony od rodzaju danego ciasteczka. Jednocześnie zachowują Państwo możliwość manualnego usunięcia ciasteczek w dowolnym momencie w ustawieniach zabezpieczeń Państwa przeglądarki internetowej.

Przypominamy, iż możecie Państwo dowolnie konfigurować ustawienia swojej przeglądarki internetowej i np. nie wyrazić zgody na otrzymywanie jednego lub wszystkich rodzajów ciasteczek. Równocześnie zwracamy jednak uwagę, że w przypadku ograniczenia ustawień ciasteczek mogą Państwo nie mieć dostępu do wszystkich funkcji oferowanych przez nasze strony internetowe.

 

Będące w użyciu „Flash-Cookies“ nie są przetwarzane przez Państwa przeglądarkę, lecz przez wtyczkę Flash. Wtyczka ta zapisuje niezbędne dane niezależnie od typu wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej oraz nie ma automatycznego terminu usunięcia. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na działanie „Flash-Cookies“, muszą Państwo zainstalować odpowiednie rozszerzenie, np. „Better Privacy”, dla przeglądarki Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/), lub Adobe-Flash-Killer-Cookie dla Google Chrome.

 

Pobieranie lub zapisywanie danych osobowych za pośrednictwem ciasteczek przez naszą firmę w ww. przypadkach nie występuje. Ponadto nie stosujemy żadnych technologii, które łączyłyby pozyskane w ramach ciasteczek informacje bezpośrednio z danymi użytkownika.

Więcej informacji odnośnie tematu ciasteczek możecie Państwo uzyskać za pośrednictwem portalu Uniwersytetu Technicznego w Berlinie: https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies

 

Analiza sieci internetowej

Bardzo ważna jest dla nas optymalizacja naszych stron internetowych i skonstruowanie ich w sposób możliwie najbardziej atrakcyjny dla użytkowników. Z tego powodu niezwykle istotna jest dla nas wiedza, w jaki sposób poszczególne elementy naszych stron internetowych są postrzegane przez odbiorców. W powyższym celu wykorzystujemy wymienione poniżej technologie, które cieszą się powszechnym uznaniem wśród użytkowników.

 

Matomo (wcześniej znane jako PIWIK)

W ramach naszej strony internetowej wykorzystujemy Matomo / PIWIK. Jest to pewnego rodzaju usługa analizy sieci internetowej, która umożliwia nam anonimową ocenę Państwa zachowania jako użytkownika naszych stron internetowych. Matomo / PIWIK wykorzystuje ciasteczka, które zostały zapisane na Państwa komputerze za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W powyższym celu wygenerowane informacje użytkownika (włączając w to Państwa skrócony adres IP) zostają przeniesione na nasz serwer. W ramach powyższego procesu Państwa adres IP staje się niezwłocznie anonimowy, dzięki czemu Państwo jako użytkownicy również pozostajecie dla nas anonimowi. Wygenerowane za pośrednictwem ciasteczek informacje odnośnie użytkowania przez Państwa naszych stron internetowych nie są przekazywane osobom trzecim. Przez cały okres użytkowania zachowują Państwo możliwość zapobiegania wykorzystywania ciasteczek w Państwa przeglądarce internetowej za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie oraz ocenę ww. informacji, mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw za pomocą kliknięcia odpowiednim przyciskiem myszy. W takim przypadku w Państwa przeglądarce zostaje złożony tzw. „Opt-Out-Cookie”, który zapobiega pobieraniu przez Matomo / PIWIK jakichkolwiek danych.

 

Uwaga

Prosimy wziąć pod uwagę, iż w przypadku wyczyszczenia wszystkich zapisanych ciasteczek, równocześnie usunięta zostanie funkcja „Opt-Out-Cookie”, która w razie potrzeby będzie musiała zostać ponownie aktywowana.

 

Połączone usługi

W celu tworzenia naszej strony internetowej oraz udostępniania użytkownikom dodatkowych funkcji zostały przez nas podłączone poniższe zewnętrzne usługi.

Wszystkie niżej opisane usługi można dezaktywować instalując odpowiednie wtyczki  do Państwa przeglądarki internetowej. Istnieje również możliwość wprowadzenia bardziej restrykcyjnych ograniczeń, dzięki którym przerwane zostaną połączenia wyłącznie z wybranymi serwerami. Zwracamy jednakże uwagę na fakt, iż zastosowanie ww. narzędzi może prowadzić do poważnych ograniczeń w komforcie codziennego użytkowania danej strony internetowej – wiele funkcji może nie pracować w pełnym zakresie w sposób przewidziany w ich specyfikacji.

 

Google Maps

Na naszej stronie internetowej zamieszczamy odnośniki do treści pochodzących z Google Maps - w celu lepszego pokazania Państwu dokładnej lokalizacji naszego przedsiębiorstwa. Korzystanie z ww. usługi powoduje automatyczne nawiązanie połączenia między Państwa przeglądarką internetową a serwerem Google Maps, w ramach którego przesłany zostanie Państwa adres IP. Jeżeli w trakcie wizyty na naszej stronie internetowej będziecie Państwo równocześnie zalogowani na swoim koncie Google, istnieje możliwość dodania faktu odwiedzenia naszej strony internetowej do Państwa statystyki aktywności użytkownika. Ponadto może nastąpić przesłanie dodatkowych ciasteczek przez Google do Państwa przeglądarki internetowej. Na powyższe działania firmy Google nie mamy wpływu, nie jesteśmy również informowani przez Google o treściach przesyłanych do naszych użytkowników.

 

Dostawcą usługi jest firma Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Dodatkowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych przez firmę Google Inc. są dostępne na stronie: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

 

Google Web Fonts

Na naszych stronach internetowych dostały zaimplementowane Google Web Fonts. Usługa ta umożliwia wyświetlanie czcionek. Poprzez użycie Google Web Fonts zostaje wywołany serwer firmy Google w USA, o ile Państwa serwer nie ma dostępu do lokalnej kopii pamięci podręcznej. W ramach takiego wywołania zostanie przesłany Państwa adres IP do firmy Google. Jeżeli w trakcie wizyty na naszej stronie internetowej będziecie Państwo równocześnie zalogowani na swoim koncie Google, istnieje możliwość dodania faktu odwiedzenia naszej strony internetowej do Państwa statystyki aktywności użytkownika. Na powyższe działania firmy Google nie mamy wpływu, nie jesteśmy również informowani przez Google o treściach przesyłanych do naszych użytkowników.

 

Dostawcą usługi jest firma Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

 

Dodatkowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych przez firmę Google Inc. są dostępne na stronie: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

 

Social Media Links

W treściach naszych stron internetowych zamieszczane są linki do różnorodnych mediów społecznościowych. Prosimy zauważyć, iż nie są to wtyczki mediów społecznościowych, a jedynie linki do naszych ofert zamieszczonych na tychże mediach. Przykładowo zamieszczamy linki do naszego konta Xing. Wszystkie te konta – jak również niniejsza strona internetowa – są zarządzane przez naszą firmę MEDIA Central Polska Sp. z o.o.. Poprzez kliknięcie na dowolny link Państwa adres IP zostaje przesłany do administratora danej platformy. Jeżeli zdecydują się Państwo na korzystanie z linka i tym samym usług oferowanych przez administratora danego medium społecznościowego, przy jednoczesnym zalogowaniu za pomocą własnego indywidualnego konta użytkownika, administrator będzie miał możliwość prowadzenia Państwa statystyk aktywności użytkownika. Przesłanie Państwa adresu IP administratorowi danego medium społecznościowego jest niezbędne z technicznego punktu widzenia i dotyczy wszystkich stron internetowych.

Informujemy, iż w ramach naszych usług nie zachodzi przetwarzanie Państwa danych osobowych w państwach nienależących do Unii Europejskiej ani Strefy Euro, z wyłączeniem mediów społecznościowych Google+.

 

Podstawy prawne oraz przetwarzania danych

Poniżej zamieszczamy przegląd podstaw prawnych, leżących u podstaw zagadnienia ochrony danych osobowych w zakresie przetwarzania Państwa danych.

 

Formularz kontaktowy oraz formularz zamówień

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, ponieważ jest to proces niezbędny do wykonania zawartej umowy, której stroną Państwo są, względnie do wypełnienia czynności wstępnych (przed zawarciem właściwej umowy), wynikających bezpośrednio z Państwa zapytania. Podstawę prawną stanowi art. 6 pkt. 1 lit. b) DSGVO.

 

Analiza sieci (Matomo)

W celu zgodnego z zapotrzebowaniem kształtowania mediów telekomunikacyjnych (np. stron internetowych), dozwolone jest tworzenie profili użytkowania przy użyciu pseudonimów, o ile nie wyrażą Państwo sprzeciwu. Podstawę prawną stanowi § 15 pkt. 3 Ustawy medialnej (TMG)

 

Zakres przysługujących praw: Prawo do informacji, sprostowania, usuwania i ograniczania danych

W dowolnym momencie przysługuje Państwu nieograniczone prawo do nieodpłatnego wglądu do Państwa zapisanych danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub przetwarzania, jak również do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych. Zachowane zostaje również Państwa prawo do przenoszenia danych, jeżeli istnieją podstawy prawne z uwagi na ochronę danych osobowych.  Jeżeli będą Państwo mieli pytania odnośnie zakresu Państwa praw, zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z nami lub zewnętrznym pełnomocnikiem do spraw ochrony danych osobowych za pośrednictwem e-mail (dane kontaktowe zamieściliśmy powyżej).

 

Jednocześnie zachowują Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ze względu na siedzibę naszej firmy. Jest to Pełnomocnik Landu Nadrenia Północna-Westfalia ds. ochrony danych osobowych oraz wolności przepływu informacji:

https://www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/index.php

 

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych przez nasza firmę w określonym zakresie informujemy, że mogą Państwo w dowolnym momencie ww. upoważnienie cofnąć.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informujemy, że dodatkowo stosujemy techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu lepszego zabezpieczenia otrzymanych lub pozyskanych danych osobowych, zwłaszcza przed przypadkową lub celową manipulacją, zagubieniem, zniszczeniem lub atakiem ze strony nieupoważnionych osób trzecich. Stosowane przez nas dodatkowe środki bezpieczeństwa podlegają regularnej aktualizacji i ulepszaniu, zgodnie z ewolucją technologiczną przyjętych rozwiązań.