Nota prawna

Impressum

Poniższe impressum obowiązuje dla głównej strony internetowej ( www.media-central.pl ).

 

Oferent

MEDIA Central Polska Sp. z o.o.

 

al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa

 

Telefon: +48 (0)22-661 57 43

Faks: +48 (0)22-661 57 44

E-Mail: contact@media-central.pl

Internet: www.media-central.pl

 

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.)

Siedziba spółki: Warszawa

Numer w rejestrze: KRS: 0000431802

Numer identyfikacji podatkowej VAT zgodnie z § 27a Ustawy o podatku od towarów i usług:

527-268-21-34

 

 

Reprezentowana przez Prezesów Spółki:

Ingo Wienand

Jan Lohse


Podmiot odpowiedziany za treść zgodnie z § 55 ust. 2 niemieckiej Umowy o radiofonii i telewizji (RStV)

Jan Lohse

MEDIA Central Polska Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

 

Skargi / pozasądowe postępowanie rozjemcze dla konsumentów:

Decyzją Komisji Europejskiej użytkownikom zapewniona zostaje możliwość przystąpienia do zdalnego postępowania rozjemczego za pośrednictwem ogólnodostępnej platformy online. Dostęp do ww. platformy można uzyskać klikając na zewnętrzny link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

Ochrona danych osobowych

Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych znajda Państwo w osobnym dokumencie „Deklaracja ochrony danych osobowych

 

Prawa autorskie oraz prawo używania znaków zastrzeżonych

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkiego rodzaju teksty, obrazy, grafiki, pliki dźwiękowe / video / animowane, jak również ich aranżacje podlegają prawom autorskim oraz wszelkim innym regulacjom prawnym służącym ochronie własności intelektualnej. Wykorzystywanie ww. własności jest bezwzględnie zabronione, zwłaszcza używanie ich w celach handlowych lub ich kopiowanie, modyfikowanie i zamieszczanie na innych stronach internetowych w celu rozpowszechniania. Niektóre strony internetowe zarządzane przez firmę MEDIA Central Polska Sp. z o.o.  zawierają materiały podlegające prawom autorskim podmiotów, które udostępniły nam omawiane materiały. Używanie ww. tekstów i zdjęć bezwzględnie wymaga pisemnej zgody firmy MEDIA Central Polska Sp. z o.o..

E-Mail: contact(at)media-central.pl

 

Źródła zdjęć

Zdjęcia częściowo z serwisu fotolia.com

© centrodigitale.com/fotolia.com
© Christian Müller/fotolia.com
© dmitrimaruta/fotolia.com
© gjp311/fotolia.com
© clownbusiness/fotolia.com
© CBillionPhotos.com/fotolia.com
© Pavel Ignatov/fotolia.com
© artjazz/fotolia.com
© LuckyImages/fotolia.com
© kantver/fotolia.com
© Rawpixel.com/fotolia.com

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma MEDIA Central Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność oraz jakość udostępnianych informacji. Wszelkiego rodzaju roszczenia względem firmy MEDIA Central Polska Sp. z o.o. opierające się na szkodach natury materialnej bądź intelektualnej, spowodowane wykorzystywaniem lub zaniechaniem wykorzystywania udostępnianych przez nią informacji, względnie spowodowane wykorzystywaniem błędnych lub niekompletnych informacji, są z samej swojej natury niezasadne, o ile firmie MEDIA Central Polska Sp. z o.o. nie można udowodnić celowego działanie na szkodę użytkownika lub rażącego zaniedbania.

 

Wszelkie zamieszczone informacje nie są ofertami w rozumieniu przepisów prawa i nie są wiążące dla stron. Firma Wszelkie zamieszczone informacje nie są ofertami w rozumieniu przepisów prawa i nie są wiążące dla stron. Firma MEDIA Central Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia jak również zaniechania publikacji na czas określony lub nieokreślony pojedynczych treści lub całego zakresu oferty bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym fakcie użytkowników. Na identycznych zasadach następuje publikacja linków odsyłających użytkowników do zewnętrznych portali internetowych zarządzanych przez osoby trzecie. Informujemy, iż firma MEDIA Central Polska Sp. z o.o. nie ma żadnego wpływu na treści publikowane na ww. stronach internetowych. Wyłączną odpowiedzialność za treści, a w szczególności za szkody spowodowane wykorzystywaniem lub zaniechaniem wykorzystywania udostępnianych w informacji, ponosi jedynie zarządca danej zewnętrznej strony internetowej.

 

Firma MEDIA Central Polska Sp. z o.o. dokonuje kontroli zewnętrznych stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie w momencie zamieszczenia linku. Informujemy, że w momencie zamieszczenia linku nie były widoczne żadne treści stojące w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. Za wszelkie zmiany dokonane w późniejszym terminie wyłączną odpowiedzialność ponosi zarządca zewnętrznej strony internetowej. Po otrzymaniu informacji o zamieszczaniu na danej zewnętrznej stronie internetowej treści będących w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, linki te zostaną niezwłocznie usunięte z naszej strony. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako integralną część naszej oferty internetowej na co wskazują informacje zamieszczone na stronie internetowej firmy MEDIA Central Polska Sp. z o.o..

 

Jeżeli poszczególne treści niniejszego tekstu w części lub w całości są niezgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi względnie, gdy po upływie pewnego czasu przestaną być zgodne, wszelkie pozostałe treści, nie stojące w sprzeczności z przepisami prawa, zachowują swoją ważność.