Prohlášení o ochraně dat

Ochrana osobních údajů

Těší nás, že jste navštívili naše webové stránky a děkujeme za Váš zájem o naši společnost.

Ochrana údajů pro nás není pouze zákonnou povinností, ale také důležitým nástrojem pro zvýšení transparentnosti při každodenním zpracování Vašich osobních údajů. Ochrana Vašich osobních údajů (dále jen "data") je pro nás velmi důležitá. Níže bychom Vás rádi informovali podrobně, jaká "data"
se shromažďují během návštěvy našich webových stránek a při využívání našich nabídek, jak jsou následně zpracovávána a používána, jakož i doprovodných ochranných opatření, která jsme v rámci technického
a organizačního hlediska přijali.

 

Odpovědnost za zpracování dat

Odpovědným ve smyslu platných údajů o ochraně osobních údajů je MEDIA Central ČR s.r.o., víc v našem Impresum.

 

Sběr a využití Vašich dat

Používání našich webových stránek je obvykle možné bez poskytnutí osobních údajů. Přesto jsou některé osobní údaje zpracovány.

 

Informační využití

Pro čistě informativní využití našich webových stránek není nutné poskytovat osobní údaje.

Shromažďujeme a používáme pouze ty údaje, které nám Váš internetový prohlížeč automaticky předává, například:

 • datum a čas načítání jedné z našich webových stránek
 • Váš webový prohlížeč
 • nastavení prohlížeče
 • operační systém
 • Vámi naposledy navštívené stránky
 • množství přenesených dat a přístupový stav (přenos souboru, nenalezená data atd.)
 • Vaše IP-Adresa.

Tyto údaje shromažďujeme a používáme výhradně v neosobní formě. To se provádí za účelem používání webových stránek, které jste navštívili, pro statistické účely, stejně jako ke zlepšení naší nabídky
na internetu. IP adresu ukládáme pouze po dobu Vaší návštěvy, k osobnímu hodnocení nedochází.

 

Kontaktní formulář

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře. Informace uvedené v kontaktním formuláři (jméno, příjmení, e-mailová adresa a popřípadě společnost, ulice, PSČ / město, země, telefon)
a Vaše zpráva budou použity pouze pro účely odpovědi na Váš požadavek. Po dokončení zpracování
se informace vymažou. Pouze v kontextu legálně požadované archivace e-mailové komunikace (e-maily jsou firemní a obchodní dopisy) budou data uložena max. 10 let.

Převod Vašich údajů na jiné, třetí strany, se provádí pouze tehdy, jsme-li ze zákona povinni tak učinit.

 

Kontakt e-mailem na zaměstance

Můžete nás také kontaktovat zasláním e-mailu. Ten lze poslat například na adresu contact@media-central.cz  nebo na e-mailové adresy našich zaměstnanců. Údaje, které obdržíme (například: Vaše jméno, e-mailová adresa a samotná zpráva), budou použity pouze pro účely odpovědi na Vaše žádosti. Po dokončení zpracování se informace vymažou. Pouze v kontextu legálně požadované archivace e-mailové komunikace (e-maily jsou firemní a obchodní dopisy) budou data uložena max. 10 let.

Převod Vašich údajů na jiné, třetí strany, se provádí pouze tehdy, jsme-li ze zákona povinni tak učinit.

Při komunikaci prostřednictvím e-mailu nemůžeme zaručit úplnou bezpečnost dat, proto doporučujeme, abyste nám zaslali informace poštou s vysokými požadavky na důvěrnost.

 

Objednávkový formulář

Údaje shromážděné v objednávkovém formuláři (jméno, příjmení, ulice, číslo domu, PSČ / město, telefon, e-mailová adresa a popřípadě adresa společnosti) budou uchovávány pouze pro účely plnění smlouvy (tj. pro dodání objednané studie). Vaše údaje budou smazány, jakmile  je nebudeme povinni nadále ukládat.

 

Použití souborů cookies

Pro naše webové stránky používáme technologii cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou odesílány z našeho webového serveru do Vašeho prohlížeče jako součást Vaší návštěvy na našich webových stránkách a jsou v počítači uloženy pro pozdější vyhledávání.

Tento web používá cookies v následujícím rozsahu:

 • přechodné soubory cookie (dočasné použití)
 • trvalé soubory cookie (dočasné použití)
 • soubory cookie třetích stran
 • Flash cookie (trvalé použití)

Přechodné soubory cookie se po ukončení prohlížeče automaticky odstraní. Patří sem zejména cookie relace. Uchovávají takzvané ID relace, které mohou být přiřazeny k běžné relaci různých požadavků
z Vašeho prohlížeče. To umožní, aby byl Váš počítač rozpoznán při návratu k webu. Soubory cookie relace jsou odstraněny při odhlášení nebo při zavření prohlížeče.

Trvalé soubory cookie se po uplynutí určité doby automaticky vymažou, což se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli smazat v nastavení zabezpečení Vašeho prohlížeče.

Nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat podle vašich přání. Například tak odmítnete přijetí souborů cookie třetích stran nebo všech souborů cookie. Poukazujeme však na to, že pak pravděpodobně nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky.

Používané soubory cookie Flash nejsou rozpoznány Vaším prohlížečem, ale pomocí pluginu Flash. Ten ukládá potřebná data bez ohledu na používaný prohlížeč a nemá žádný automatický datum vypršení platnosti. Pokud nechcete zpracovávat soubory cookie Flash, musíte nainstalovat příslušný doplněk nebo Adobe-Flash-Killer-Cookie pro Google Chrome.

Shromažďování nebo uchovávání osobních údajů v cookies se v tomto kontextu neuskuteční. Také nepoužíváme techniky, které kombinují informace vygenerované cookies s uživatelskými daty.

Další informace o tématu "Cookies" naleznete na portálu Technické univerzity v Berlíně: https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies

 

Webová analýza

Je pro nás důležité, abychom co nejvíce optimalizovali naše webové stránky a činili je pro naše návštěvníky atraktivní. Proto je nutné, abychom věděli, odkud k nám návštevníci přicházejí. Pro tento účel používáme následující uznávané technologie.

 

Matomo (dříve PIWIK)

Pro naše webové stránky používáme Matomo / PIWIK. Jedná se o takzvanou webovou analýzu, která nám umožňuje anonymně vyhodnotit Vaše chování při používání na našich webových stránkách. Matomo / PIWIK používá cookies uložené v počítači a spuštěné v aktuálním prohlížeči. Za tímto účelem jsou informace o vygenerovaných užití (včetně zkrácené adresy IP) předávány na náš server. Vaše IP adresa je během tohoto procesu okamžitě anonymizována, takže pro nás zůstanete jako anonymní uživatel. Informace vytvořené cookie o Vašem používání našeho webu nebudou zveřejněny třetím osobám. Můžete zabránit používání souborů cookie nastavením příslušného softwaru prohlížeče. Pokud nesouhlasíte s ukládáním
a vyhodnocováním těchto údajů, můžete k němu kdykoli vznést námitky pouhým kliknutím myši. V takovém případě je ve Vašem prohlížeči uložen takzvaný cookie opt-out, takže Matomo / PIWIK neshromažďuje data relace.

Pozor: Pokud vymažete soubory cookie, bude to mít za následek také smazání souboru cookie odhlášení
a bude nezbytná opětovná aktivace.

 

Zahrnuté služby

Pro návrh našich webových stránek a poskytování dalších funkcí zahrnujeme následující externí služby. Všechny níže popsané služby lze deaktivovat pomocí speciálních pluginů pro váš prohlížeč nebo přesněji,
je zabráněno potřebnému připojení k příslušným serverům. Uvědomte si však, že používání takových nástrojů může být spojeno se ztrátami v běžném každodenním komfortu, hodně pak nemusí funfovat tak, jak jste obvykle očekávali.

 

Google Maps

Na našich webových stránkách začleňujeme obsah z Map Google, abyste lépe našli přesné umístění naší firmy. Díky tomu se automaticky vytvoří spojení z Vašeho prohlížeče na server Google Maps, a tak se také přenese Vaše IP adresa. Pokud jste při přihlašování na naše webové stránky přihlášeni do Googlu již s existujícím uživatelským účtem, může Google přiřadit Vaší návštěvě také chování uživatelů. Společnost Google navíc může do Vašeho prohlížeče odeslat další soubory cookie. Na tento postup nemáme žádný vliv a od společnosti Google také neposkytujeme informace o přenášeném obsahu.

Poskytovatelem je Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Další informace o ochraně osobních údajů společnosti Google Inc. naleznete na adrese: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

 

Google Web Fonts

Webová písma Google jsou implementována na našich webových stránkách. Ta jsou zodpovědná za prezentaci písem. Použitím služby Webová písma Google bude v USA volat na server Google, pokud Váš prohlížeč nebude mít přístup k místní kopii v mezipaměti. Vaše IP adresa bude předána společnosti Google. Pokud jste při přihlašování na naše webové stránky přihlášeni do Googlu již s existujícím uživatelským účtem, může Google přiřadit Vaší návštěvě také chování uživatelů.  Na tento postup nemáme žádný vliv a od společnosti Google také neposkytujeme informace o přenášeném obsahu.

Poskytovatelem je Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Další informace o ochraně osobních údajů společnosti Google Inc. naleznete na adrese: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

 

Odkazy na sociální média

Na našich webových stránkách jsou odkazy na různé sociální média. Nejsou to pluginy sociálních médií, jen odkazy na naše nabídky v těchto médiích. Například existují odkazy na náš účet Xing. Všechny tyto účty jsou - stejně jako tato webová stránka - také námi provozovány, tedy společností MEDIA Central ČR s.r.o.. Kliknutím na jeden z těchto odkazů, Vaše IP adresa bude vždycky předána operátorům různých platforem. Přenos Vaší IP adresy na operátora přístupných webových stránek je technicky nezbytný a vztahuje se na všechny webové stránky.

 

Zpracování vašich osobních údajů v zemích mimo EU a EHP

Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány v zemích mimo Evropskou unii a Evropském hospodářském prostoru, s výjimkou aplikací sociálních médií: Google+.

 

Právní základ zpracování údajů

Zde naleznete přehled právních základů ochrany údajů pro zpracování Vašich dat.

 

Kontaktní formulář a objednávka

Zpracování Vašich údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro plnění vzájemné smlouvy, nebo pro provádění předsmluvních akcí, které jsou realizovány na základě Vaší žádosti. Právním základem je
čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

Webová analýza (Matomo)

Pro vhodné nastavení telemedií (např. Webových stránek) mohou být uživatelské profily vytvořeny pomocí pseudonym, za předpokladu, že nebudete proti. Právní základ lze nalézt v § 15 odst. 3 Telemedia Act (TMG).

 

Vaše práva: informace, opravy, odstranění, omezení

Máte právo být svobodně informován o Vašich osobních datech uložených kdykoli, stejně jako právo na opravu, vymazání, omezení zpracování nebo námitky proti zpracování a právo na přenositelnost dat, pokud jsou splněny příslušné požadavky na ochranu údajů. Máte-li jakékoli dotazy týkající se Vašich práv, můžete nás kdykoli kontaktovat.

Současně máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Pokud nám udělíte souhlas s konkrétním zpracováním dat, můžete jej kdykoli zrušit.

 

Zabezpečení dat

Používáme také technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů vzniklých nebo již nahromaděných, zejména proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo proti útoku neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují a vyvíjejí v souladu s technologickým vývojem.