4 Firma

Maximálně efektivní doprava vašeho reklamního sdělení k vaší cílové skupině – to je náš úkol. A pro to dělají naši zaměstnanci každý den maximum – v oblasti poradenství, organizace a kontroly výsledků.

Jako nezávislá mediální agentura šíříme vaše sdělení prostřednictvím všech dostupných médií. Naše podstata je ale v neadresované reklamě do domácností. V Německu v této oblasti zaujímáme vedoucí postavení na trhu: Celkem ve více než 24 zemích distribuujeme více než 15 miliardy prospektů ročně – pro velké i malé firmy z rozličných oborů.

Týmová práce

Jsme absolutní týmoví hráči a jsme přesvědčeni o výkonnosti našich zaměstnanců. Díky rozmanitosti našeho týmu můžeme každý úkol posoudit ze zcela odlišných úhlů pohledu – a vždy pro vás najít optimální řešení.

Vzájemnou úctu považujeme za základ pro motivaci a vazbu mezi firmami.

„Jediným pravým realistou je vizionář.“

Federico Fellini

Quartier B. Kühlen

Tradice a duch doby se harmonicky doplňují v sídle společnosti Quartier B. Kühlen vybudovaném v roce 2015. Bývalý areál tiskárny v Mönchengladbachu byl v roce 2015 kompletně sanován podle nejmodernějších architektonických měřítek.

Zde se naši zaměstnanci nejen cítí vyloženě dobře, ale také mimořádně efektivně spolupracují. Protože celá budova byla dimenzována na krátké komunikační cesty. Díky tomu můžeme kdykoliv rychle reagovat na vaše přání. 

„Na cestě do digitální budoucnosti sledujeme spolehlivý ukazatel: přání a potřeby našich klientů.“

Rozvoj firmy


1997

 

Založení Stefanem Hamacherem
Současný většinový společník a výkonný ředitel Stefan Hamacher stanovil jako těžiště agentury od začátku klasickou reklamu do domácností (reklama v podobě prospektů a příloh a zařazování inzerátů). Za nejvyšší devizu se od prvního dne považuje absolutní mentalita poskytovatele služeb.


2006

 

Příchod Ingo Wienanda
Ingo Wienand dokázal uvést v život naše pojetí jako poskytovatele služeb orientovaného na potřeby klientů. Výrazně se podílel na našem růstu v posledních 10 letech a dnes je společníkem společnosti MEDIA Central a jako provozní ředitel odpovídá za operativní obchod.


2010

 

Expanze do Evropy
Nyní jsme našim klientům k dispozici také v zahraničí – a to má ohlas. Na základě pozitivní odezvy jsme v roce 2012 založili společnost MEDIA Central Polska Sp. z o.o. ve Varšavě a v roce 2013 společnost MEDIA Central ČR s.r.o. v Praze. V současné době jsme aktivní v 24 evropských zemích.


2013

 

Zavedení MCmaps
Po intenzivním období vývoje se nám podařilo úspěšně prosadit geografický informační systém MCmaps, který je v současné době předním systémem založeným na využívání internetu. Následovaly další softwarové nástroje, např. MCquality a MCprofi.


2015

 

Stěhování do sídla Quartier B. Kühlen
Konečně se dalo dohromady, co patří k sobě: Naše různé pobočky po celém Mönchengladbachu byly přesunuty do nově sanovaného sídla Quartier B. Kühlen. Zlepšená komunikace mezi jednotlivými odděleními posouvá naše klienty vpřed.


2016

 

Rozšíření obchodní činnosti

Doplněním našeho mediálního portfolia o Out-of-Home reklamu, rádio a online média můžeme našim zákazníkům poradit ještě komplexněji.


2017

 

MEDIA Central slaví 20. narozeniny

Od založení společnosti MEDIA Central uplynulo neuvěřitelných 20 let. Ke konci roku 2017 má MEDIA Central 185 zaměstnanců.


2021

 

Offerista Group GmbH se stává součástí skupiny společností MEDIA Central Group

Digitální doba zasáhla i lídra na trhu neadresné reklamy pro domácnosti - Offerista Group GmbH je nyní se 130 zaměstnanci a 8 pobočkami v Evropě součástí MEDIA Central.

„Solidně jsme vyrostli, aniž bychom ztratili naši domovskou půdu.“

Stefan Hamacher

MEDIA Central International

Jsme tam, kde jste vy. Doručování vaší reklamy do domácností neorganizujeme pouze v rámci Německa, ale v současné době také v 24 dalších evropských zemích. I v zemích vaší expanze se tak k vaší cílové skupině dostaneme s obvyklou přesností a efektivitou.

Profitujte také v mezinárodním měřítku z našich kompletních služeb. Všechny naše služby vám rádi poskytneme nad rámec hranic. Mimořádně cenné: Naše rozsáhlé nástroje geomarketingu včetně celoevropské databáze a také naše jedinečné řízení reklamací. 

Váš odborník na mezinárodní reklamu
Jan Lohse,

Ředitel pro správu účtů a prodej v zahraničí