01 Firma

Maximálně efektivní doprava vašeho reklamního sdělení k vaší cílové skupině – to je náš úkol. A pro to dělají naši zaměstnanci každý den maximum – v oblasti poradenství, organizace a kontroly výsledků.

Jako nezávislá mediální agentura šíříme vaše sdělení prostřednictvím všech dostupných médií. Naše podstata je ale v neadresované reklamě do domácností. V Německu v této oblasti zaujímáme vedoucí postavení na trhu: Celkem ve více než 20 zemích distribuujeme více než 9 miliardy prospektů ročně – pro velké i malé firmy z rozličných oborů.

02 Týmová práce

Jsme absolutní týmoví hráči a jsme přesvědčeni o výkonnosti našich zaměstnanců. Díky rozmanitosti našeho týmu můžeme každý úkol posoudit ze zcela odlišných úhlů pohledu – a vždy pro vás najít optimální řešení.

Vzájemnou úctu považujeme za základ pro motivaci a vazbu mezi firmami.

„Jediným pravým realistou je vizionář.“

Federico Fellini

03 Quartier B. Kühlen

Tradice a duch doby se harmonicky doplňují v sídle společnosti Quartier B. Kühlen vybudovaném v roce 2015. Bývalý areál tiskárny v Mönchengladbachu byl v roce 2015 kompletně sanován podle nejmodernějších architektonických měřítek.

Zde se naši zaměstnanci nejen cítí vyloženě dobře, ale také mimořádně efektivně spolupracují. Protože celá budova byla dimenzována na krátké komunikační cesty. Díky tomu můžeme kdykoliv rychle reagovat na vaše přání. 

„Na cestě do digitální budoucnosti sledujeme spolehlivý ukazatel: přání a potřeby našich klientů.“

04 Rozvoj firmy


1997

 

Založení Stefanem Hamacherem
Současný většinový společník a výkonný ředitel Stefan Hamacher stanovil jako těžiště agentury od začátku klasickou reklamu do domácností (reklama v podobě prospektů a příloh a zařazování inzerátů). Za nejvyšší devizu se od prvního dne považuje absolutní mentalita poskytovatele služeb.


2006

 

Příchod Ingo Wienanda
Ingo Wienand dokázal uvést v život naše pojetí jako poskytovatele služeb orientovaného na potřeby klientů. Výrazně se podílel na našem růstu v posledních 10 letech a dnes je společníkem společnosti MEDIA Central a jako provozní ředitel odpovídá za operativní obchod.


2010

 

Expanze do Evropy
Nyní jsme našim klientům k dispozici také v zahraničí – a to má ohlas. Na základě pozitivní odezvy jsme v roce 2012 založili společnost MEDIA Central Polska Sp. z o.o. ve Varšavě a v roce 2013 společnost MEDIA Central ČR s.r.o. v Praze. V současné době jsme aktivní v 21 evropských zemích.


2013

 

Zavedení MCmaps
Po intenzivním období vývoje se nám podařilo úspěšně prosadit geografický informační systém MCmaps, který je v současné době předním systémem založeným na využívání internetu. Následovaly další softwarové nástroje, např. MCquality a MCprofi.

 


2015

 

Stěhování do sídla Quartier B. Kühlen
Konečně se dalo dohromady, co patří k sobě: Naše různé pobočky po celém Mönchengladbachu byly přesunuty do nově sanovaného sídla Quartier B. Kühlen. Zlepšená komunikace mezi jednotlivými odděleními posouvá naše klienty vpřed.


2016

 

Rozšíření obchodní činnosti

Doplněním našeho mediálního portfolia o Out-of-Home reklamu, rádio a online média můžeme našim zákazníkům poradit ještě komplexněji.


2017

 

MEDIA Central slaví 20. narozeniny

Od založení společnosti MEDIA Central uplynulo neuvěřitelných 20 let. Ke konci roku 2017 má MEDIA Central 185 zaměstnanců.

„Solidně jsme vyrostli, aniž bychom ztratili naši domovskou půdu.“

Stefan Hamacher

05 MEDIA Central International

Jsme tam, kde jste vy. Doručování vaší reklamy do domácností neorganizujeme pouze v rámci Německa, ale v současné době také v 20 dalších evropských zemích. I v zemích vaší expanze se tak k vaší cílové skupině dostaneme s obvyklou přesností a efektivitou.

Profitujte také v mezinárodním měřítku z našich kompletních služeb. Všechny naše služby vám rádi poskytneme nad rámec hranic. Mimořádně cenné: Naše rozsáhlé nástroje geomarketingu včetně celoevropské databáze a také naše jedinečné řízení reklamací. 

Váš odborník na mezinárodní reklamu
Jan Lohse,

mediální poradenství, mezinárodní prodejl

06 Motiv

„Síťaři“ – tak vidíme sami sebe. Protože silné sítě v rámci firmy a vazby s našimi externími partnery jsou zárukou naší výkonnosti.

„Síťaři“ je proto také název naší firemní prezentace, kterou jsme vyvinuli společně s našimi zaměstnanci.

Prolistujte si ji a dozvíte se, co nás každý den žene vpřed.

07 Novinky

[Translate to Tschechisch:] Neukundenzuwachs bei MEDIA Central: NETTO ApS & Co. KG

[] Seit dem 1.1.2019 organisiert MEDIA Central für den Kunden NETTO ApS deutschlandweit die Prospektverteilung.

„Wir freuen uns mit dem Kunden NETTO ApS einen weiteren Kunden im Bereich Lebensmitteleinzelhandel gewonnen zu haben. Aufgrund unserer lokalen Fachkompetenz können wir den Kunden maximal beraten. Natürlich freuen wir uns Synergieeffekte für den Kunden geschaffen zu haben, die sich aufgrund der Volumenbündelung positiv für den Kunden auswirken!“, kommentiert Maximilian Kaeding, Geschäftsbereichsleiter bei MEDIA Central.

 Der regionale Lebensmitteldiscounter NETTO ist Tochter des dänischen Konzerns Salling Group. Der erste Markt in Deutschland wurde 1990 in Anklam eröffnet. Die 345 deutschen Märkte sind in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg.   

NETTO ApS hat weitere Märkte in Polen, Schweden und Dänemark.

Tištěné letáky jsou pro maloobchod stále hlavním zdrojem informací

Ze studie globální strategicko poradenské společnosti Simon-Kucher & Partners vyplývá, že tištěné letáky přesvědčují nejen svým širokým rozsahem, ale že dokážou být zákazníky i vnímány: 88 % německých domácností obdrží alespoň jeden reklamní leták za měsíc. Většina lidí se na něj i podívá: 61 % respondentů uvedlo, že leták pravidelně čtou a 33 % dotazovaných jej čte příležitostně.  Studie také potvrzuje, že digitální (online) nabídky nejsou v současné době tolik rozšířené. 75 % respondentů, kteří momentálně nevyužívají žádnou digitální reklamu pro získávání informací, jsou do budoucna pro tuto možnost otevřeni. S ohledem na budoucí digitalizaci letáku si zákazníci přejí získat více informací o produktu: lidé se zajímají jak o individuální nabídky (58%), tak i ohodnocení produktů (65 %).Studie se uskutečnila mezi 600 lidmi v Německu, kteří byli dotazováni na jejich uživatelský vztah k tištěnému reklamnímu letáku.

 

Zdroj: LZ, Vydání 3, 18.01.2018; Simon Kucher & Partners
Foto: Fotolia

Rozpočet – vyhráno: Fressnapf se v rámci mezinárodní distribuce letáků spolehne na MEDIA Central

Fressnapf se rozhodl svěřit svůj rozpočet do rukou MEDIA Central. “MEDIA Central nás při rozhodování přesvědčil díky své vysoké lokální odbornosti a svou mezinárodní péčí o zákazníky.

 

Těšíme se na vzájemnou spolupráci!“, uvádí za Fressnapf Jutta Türk, Head of Brand & Acquisition Marketing. Vzájemná spoupráce se pak týká oblasti obchodu se zvířecími potřebami.

 

Fressnapf je největší evropský potravinový řetězec s krmivy a doplňky pro domácí zvířata. Společnost byla založena v roce 1990 Torstenem Toellerem a nyní má v Evropě více než 1 500 obchodů.

V MCmaps se nachází více

Po poslední aktualizaci se většina změn v MCmaps odehrála v pozadí, nyní je k dispozici aktualizace pro uživatelské rozhraní, nové funkce a různorodé opravy chyb.  

Toto očekávejte:

  • Analýza hustoty obyvatelstva (NOVĚ)
  • Zvýšení výkonu u PDF zpráv až o 30%
  • Vylepšení kvality PDF zpráv
  • Aktualizace dat pro socio-demografické & socio-ekologické analýzy
  • Všeobecná optimalizace výkonu databáze
  • Opravy chyb


Výše zmíněné rozvojové kroky jsou již k dispozici. Některá data jsou specifická pro jednotlivé země, a proto nejsou k dispozici všude.

Za chválu, kritiku a nebo podněty jsme Vám vždy vděční!

Nakupování v kamenných obchodech opět na vzestupu

Podle průzkumu konzultační společnosti PwC získává nakupování v kamenných obchodech opět na oblíbenosti. Navzdory prosperujícímu online obchodování je podle výzkumu PwC podíl spotřebitelů, kteří alespoň jednou týdně nakupují přímo v kamenném obchodě napříč Evropou, 43%.  Online svět je pak pomocníkem při plánování nákupu v prodejně. Dvě třetiny lidí ve věku 18 – 34 let, které se výzkumu zúčastnily, uvedly, že využívají sociální sítě jako inspiraci při rozhodování.


Výsledky pocházejí z „Globálního spotřebitelského průzkumu 2018“, který realizovala auditorská a poradenská společnost PwC. Průzkumu se zúčastnilo 22.000 spotřebitelů ze
27 zemí.


Zdroj: PWC, 8.10.2018
Fotografie: Fotolia

MEDIA Central a IFH Kolín nad Rýnem spouštějí projekt pro budoucnost reklamy do domácností

Prospekty, katalogy, letáky a spol. se musejí udržet v tzv. Relevant Set spotřebitelů. Ale jak přesně může vypadat budoucnost reklamy do domácností v digitálním věku? Společnost MEDIA Central pověřila společnost IFH Kolín nad Rýnem, aby s pomocí studie provedla analýzu role prospektu doručovaného do domácnosti v Customer Journey spotřebitelů, a poskytla tak důležité základní informace pro mediální a reklamní branži i obchodní svět.

Rozsáhlá, neutrální studie by přitom měla zodpovědět mj. na následující otázky: 

  • Jak se v budoucnosti budou muset prospekty a spol. používat v komunikačním mixu? 
  • Jaké požadavky mají spotřebitelé? 
  • Kde prospekty dodávají rozhodující impulzy k nákupu? 
  • Jak vypadá ideální prospekt doručovaný do domácnosti? 


„Právě v digitálním věku je důležité zjistit, jaké reklamní prostředky a nástroje pro podporu prodeje jsou vhodné pro budoucí cross channel aktivity. Proto nás velmi těší, že společně se společností MEDIA Central můžeme iniciovat studii, při jejímž zpracování na jedné straně kvalitativně nahlédneme do hlav spotřebitelů a na druhé straně určíme důležitost potenciálů v celospolkovém měřítku. Výsledky by měly poskytnout přidanou hodnotu pro všechny zúčastněné a umožnit další rozvoj,“ říká Boris Hedde, jednatel společnosti IFH Kolín nad Rýnem

Zdroj: Tisková zpráva IFH Kolín nad Rýnem, červen 2016

MCmaps nabízí nové prvky v oblasti analýzy dob jízdy

3.6.2016

S nástrojem MCmaps máte kdykoliv pohodlně k dispozici rozmanité možnosti geomarketingu. Společnost MEDIA Central průběžně dále vyvíjí geografické informační systémy MCmaps a MCmaps Touch, abyste dosáhli co nejlepšího uživatelského zážitku.

Pomocí této aktualizace vás chceme upozornit na možnosti a výhody naší rozšířené analýzy dob jízdy: Vedle již známého plánování tras pro osobní automobily lze od nynějška vypočítat také izochrony pro chodce a nákladní vozidla. Tento nový prvek doplňuje také možnost zohlednění intenzity provozu na základě různých časů začátku!

Nové funkce analýzy dob jízdy máte od nynějška k dispozici v nástroji MCmaps. Jako obvykle můžete zakládat individuální zóny až do 60 minut, provádět výpočty potenciálů (např. výpočet počtu domácností) a využívat celé spektrum v celoevropském měřítku.

Rádi vám nabídneme možnost, že první kroky naší nové analýzy dob jízdy projdeme společně. Jsme vám kdykoliv k dispozici!